Airmotors.nl

AIRMOTORS
Internationale Tandartsen Motor Club
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van de meest originele motorclub
van Europa en ver daarbuiten.


Het slinkende ledental, de stijgende kosten eigen aan het behoud van de club
en de alsmaar hogere eisen aan administratieve verplichtingen
maakte het ons zo goed als onmogelijk onze club te laten bestaan.

Na 38 jaar werd het besluit genomen de club te ontbinden.

Op 25 maart 2022 werd de ontbinding aangevraagd.
Dit werd bevestigd door de Kamer van Koophandel.
Van zodra dit dossier volledig afgehandeld is zullen wij dit hier melden.

Mensen die contact willen nemen in verband met deze ontbinding
kunnen ons tot 31 juli 2022 bereiken via
airmotors4ever@gmail.comOnze dank gaat ook uit naar
de medewerkers van de Netpoint Group.
Hun deskundig hulp en medewerking heef
de realisatie van deze website mogelijk gemaakt!
Dank aan al onze leden voor de mooie ritten, de unieke treffens en het aangenaam samenzijn.
Terug naar de inhoud