Airmotors.nl

AIRMOTORS
Internationale Tandartsen Motor Club
Ga naar de inhoud

Welkom op de website van de meest originele motorclub
van Europa en ver daarbuiten.


Voorjaar 2022

Het slinkende ledental, de stijgende kosten eigen aan het behoud van de club
en de alsmaar hogere eisen aan administratieve verplichtingen
maakte het ons zo goed als onmogelijk onze club te laten bestaan.

Na 38 jaar werd de club te ontbonden.


Onze dank gaat ook uit naar
de medewerkers van de Netpoint Group.
Hun deskundig hulp en medewerking heef
de realisatie van deze website mogelijk gemaakt!
Dank aan al onze leden voor de mooie ritten, de unieke treffens en het aangenaam samenzijn.
Terug naar de inhoud